Dekker Emmeloord

Disclaimer

De inhoud van deze website is slechts ter informatie

De website van Dekker Constructie & Machinebouw is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op deze website actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie – inclusief, maar niet beperkt tot tariefinformatie – worden ontleend. Dekker Constructie & Machinebouw behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Geen aansprakelijkheid

Dekker Constructie & Machinebouw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt.

Geen verveelvoudiging of openbaar making zonder toestemming

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dekker Constructie & Machinebouw.

Dekker Constructie & Machinebouw is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.

Scroll naar boven